Hyperglikemia

Oznacza podwyższone stężenie glukozy we krwi powyżej normalnego poziomu. Jest ona diagnostycznym, laboratoryjnym wskaźnikiem cukrzycy.

Przyczyny: 

 • Hyperglikemia wynika z poważnego uszkodzenia w organizmie mechanizmów regulacji metabolizmu węglowodanów. W przypadkach hyperglikemii dochodzi do względnego niedoboru insuliny – hormonu, który wpływa na zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.
 • Badania epidemiologiczne wskazują na istnienie ścisłego związku pomiędzy występowaniem hyperglikemii a częstością występowania ostrych jak i przewlekłych powikłań cukrzycy, zarówno w typie I jak i w II. 

Skutki hyperglikemii:

 • po przekroczeniu progu nerkowego (ok. 170mg%) cukier pojawia się w moczu wywołując diurezę osmotyczną 
 • długotrwała diureza doprowadza do strat sodu i wody (w stanie śpiączki cukrzycowej nawet w granicach 6-8 litrów)
 • skutkiem tego jest zmniejszenie objętości krwi krążącej i spadek rzutu minutowego serca 
 • przyspieszenie czynności serca (tachycardia)
 • spadek przesączania kłębkowego (skąpomocz)
 • wstrząs, mogący się skończyć zgonem – wskutek wyczerpania mechanizmów kompensacyjnych

Mniej nasilone zmiany wywołane hyperglikemią trwające przez długi okres prowadzą do:

 • zmian w drobnych naczyniach (angiopatia diabetica), szczególnie w oczach (retinopatia diabetica), nerek (nefropatia diabetica)
 • są przyczyną zmian w układzie nerwowym (cukrzycowa neuropatia obwodowego i/lub autonomicznego układu nerwowego)
 • są przyczyną uporczywego świądu skóry 
 • są przyczyną przyspieszonego rozwoju miażdżycy
 • zmniejszają odporność na zakażenia (nawracające zakażenia układu moczowego, skóry).

Wyrównanie stężenia glukozy we krwi (normoglikemia):

 • przedłuża życie chorego
 • zmniejsza i opóźnia wystąpienie późnych powikłań cukrzycy
 • zmniejsza ich natężenie
 • poprawia komfort życia chorego.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.