Powikłania

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, której początek może być nagły, będący zaskoczeniem dla chorego, lub podstępny ciągnący się niekiedy przez wiele miesięcy. Pacjenci chorują przez długie lata a główną przyczyną zgonów są zmiany zwyrodnieniowe w obrębie naczyń (angiopatia cukrzycowa). 
Około 60-70% chorych na cukrzycę umiera przed osiągnięciem średniego wieku życia dla ogólnej populacji. W tej grupie chorych 2-4-krotnie jest większa częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, a co za tym idzie i śmiertelność wywołana tymi chorobami.

Powikłania (niekorzystne skutki choroby) w cukrzycy możemy podzielić na 2 duże grupy:

Ostre

 • stany niedocukrzenia (hypoglikemia)
 • śpiączka cukrzycowa (kwasica ketonowa)
 • inne rzadkie rodzaje śpiączek (nieketonowa śpiączka hyperosmolarna, kwasica i śpiączka mleczanowa)

Późne

 • Makroangiopatie (dotyczące głównie chorych z cukrzycą typu II) – przebiegają z wczesną miażdżycą i objawiają się:
 • nadciśnieniem tętniczym
 • chorobą wieńcową
 • upośledzeniem przepływu krwi przez obwodowe naczynia tętnicze (chromanie przestankowe)
 • udarem mózgowym
 • Mikroangiopatie (swoiste dla cukrzycy zespoły uszkodzenia narządów, wynikające ze zmian zwyrodnieniowych we włośniczkach, tętniczkach i małych żyłkach)
 • stwardnienie kłębuszków nerkowych
 • retinopatia cukrzycowa 
 • neuropatia cukrzycowa
 • zgorzel tkanek.

Przyczyną występowania późnych powikłań cukrzycy jest toksyczność glukozy (hyperglikemia), natomiast tempo ich progresji zależy od:

 • stopnia metabolicznego wyrównania (istnieje ścisła korelacja pomiędzy stopniem metabolicznego wyrównania, a nasileniem późnych powikłań cukrzycy)
 • czynników środowiskowych
 • czynników genetycznych i wrażliwości osobniczej

Optymalizacja leczenia (stworzenie najbardziej sprzyjających warunków do zapobiegania występowaniu późnych powikłań cukrzycy) umożliwia:

 • przedłużenie średniego okresu życia
 • eliminację inwalidztwa i poprawę jakości życia
 • osiągnięcia założonych celów w życiu (nauka, praca, rodzina)

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.