Stres

Stres jest odpowiedzią organizmu na zmieniające się i nieprzewidywalne czynniki środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Czynnikami wywołującymi reakcję biologiczną naszego organizmu (stresorami) mogą być:

 • nadmierny hałas
 • nagła napaść
 • informacja o utracie pracy
 • ciężka choroba.

Odpowiedź ta jest:

 • niespecyficzna – tzn. niezależnie od charakteru stresorów jej mechanizmy pozostają takie same
 • ma charakter ogólnoustrojowy
 • jej celem jest poprawienie zdolności adaptacyjnych ustroju i jego gotowości do działania.

W stresie dochodzi do aktywacji:

 • osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej
 • układu wegetatywnego.

Stres może mieć charakter:

 • ostry – ulegający szybkiemu rozładowaniu
 • przewlekły prowadzący do: przemęczenia, wyczerpania, depresji, wypalenia, załamania nerwowego.

Niekorzystnymi efektami przewlekłego stresu są:

 • rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego
 • chorób metabolicznych, endokrynnych i nowotworowych.

Przewlekły stres odgrywa również rolę w patogenezie zespołu insulinooporności, który charakteryzuje się :

 • nadmiernym poziomem insuliny we krwi (hyperinsulinemią)
 • hyperglikemią
 • nadciśnieniem tętniczym
 • obniżeniem frakcji HDL cholesterolu (ten „dobry”)
 • wzrostem stężenia trójglicerydów
 • nietolerancją glukozy
 • otyłością typu brzusznego.

Stres zmieniając metabolizm, zmienia również regulację przemiany glukozy, powoduje naruszenie stabilności metabolicznej węglowodanów. Dlatego też, osoba poddana działaniu stresu powinna szukać pomocy lekarskiej, by nie dopuścić do wystąpienia powikłań, a tym samym do zniweczenia dotychczasowego wysiłku włożonego w leczenie tej choroby.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.