Podstawy naukowe

  Najprostszy proces chemiczny – rozpuszczanie w wodzie – zarówno laikom jak i naukowcom kojarzyło się dotąd z rozpraszaniem się cząsteczek substancji rozpuszczanej. Odkrycie międzynarodowej grupy naukowców z laboratorium w Kwangju Institute of Science and Technology w Korei wskazuje jednak, że niektóre substancje pod wpływem wody zachowują się odmiennie. Zamiast rozpraszać swe cząsteczki skupiają je w grupy, które następnie łączą się z innymi grupami w miarę jak do roztworu dodajemy rozpuszczalnik, czyli wodę.

     Odkrycie całkowicie zaskoczyło naukowców. „To zjawisko nie było dotąd opisane ani znane w chemii. Im bardziej rozcieńcza się roztwór, tym większe tworzą się cząsteczki. Przebieg tego procesu jest zupełnie sprzeczny z intuicyjnym jego pojmowaniem”- twierdzi Kurt Geckeler, niemiecki chemik pracujący w Korei Południowej. „Wyjaśnia sposób powstawania tak popularnych ostatnio leków homeopatycznych” – dodaje.

     Homeopatia to zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej metoda lecznicza opracowana przez XIX-wiecznego niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Opiera się na zasadzie stosowania najmniejszej możliwej dawki substancji leczniczej, którą osiąga się przez kolejne rozcieńczenia jej w wodzie – im większe rozcieńczenie, tym silniejsze działanie leku.

     Niektórzy „homeopaci” posuwają się do tak długotrwałego rozcieńczania aż po substancji leczniczej w roztworze nie pozostanie nawet ślad. Wierzą, że woda zachowuje „pamięć” aktywnej leczniczego środka, który to ślad rzekomo ma nawet silniejsze działanie lecznicze niż sama substancja.

     Cząsteczki substancji wykazujących tendencję do łączenia się w grupy w roztworach wodnych powiększały się od 5 do 10 razy. Ich wzrost nie był liniowy, a wielkość ostateczna zależała od wielkości cząsteczek w roztworze pierwotnym i ilości dodanej wody.

     „Im bardziej rozcieńczony był roztwór pierwotny, tym większe były cząsteczki końcowe” – twierdzi Shashaadhar Samal, członek zespołu pracującego nad doświadczeniem. Zasada ta działała wyłącznie w rozpuszczalnikach o charakterze spolaryzowanym, gdzie jedna strona cząsteczki ma ładunek dodatni, a druga ujemny – takich jak woda.

     Odkrycie pozwala zrozumieć zasadę działania leków homeopatycznych, która nie doczekała się jak dotąd wyjaśnienia w kategoriach naukowych. Rozpuszczanie w wodzie środka leczniczego zwiększa wielkość cząsteczek do poziomu, gdy zaczynają być biologiczne aktywne.

     Chemicy pracujący w Korei sprawdzili swe odkrycie za pomocą dwóch różnych metod. Użyli w tym celu zarówno rozproszonego światła lasera, które pozwoliło ustalić rozmiar i przestrzenny układ rozpuszczanych cząsteczek jak i mikroskopu elektronowego. Wykonali szereg zdjęć kolejnych faz łączenia się cząsteczek, które wyraźnie pokazują, że ich rozmiar zwiększa się wprost proporcjonalnie do stopnia rozcieńczenia roztworu.

     „To jeszcze nie jest ostateczny dowód na skuteczność homeopatii, ale w świetle ostatnich danych ten sposób leczenia zaczyna mieć naukowy sens”- twierdzi Peter Fisher, kierujący badaniami w Royal Homeopatic Hospital w Londynie. „Dotąd idea homeopatii opierała się na założeniu, że woda posiada nie poznane dotychczas przez naukę właściwości” – dodaje.

     Ponieważ efekt łączenia się cząsteczek obserwowany jest w wypadku różnych substancji, wydaje się, że to rozpuszczalnik, a nie substancja rozpuszczana odgrywa w tym procesie najistotniejszą rolę.

     Autorzy badań uważają, że jeśli wyniki ich zostaną potwierdzone przez innych badaczy, odkrycie będzie naukową sensacją.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.