BMI

Wskaźnik BMI (Body Mass Index, indeks masy ciała) to wskaźnik, który służy do oceny masy ciała w odniesieniu do wzrostu. Jest on obliczany jako stosunek masy ciała w kilogramach do kwadratu wzrostu w metrach (BMI = masa ciała [kg] / wzrost [m]^2).

Wskaźnik BMI jest uważany za wiarygodny sposób oceny masy ciała u dorosłych, chociaż u dzieci i młodzieży wartości te mogą być nieco inne ze względu na szybki wzrost i rozwój. Prawidłowe wartości BMI dla dorosłych wahają się od 18,5 do 24,9. Osoby z BMI powyżej 25 są uważane za otyłe, a osoby z BMI powyżej 30 za bardzo otyłe.

Wskaźnik BMI jest przydatnym narzędziem do oceny masy ciała, ale nie jest idealnym wskaźnikiem, ponieważ nie uwzględnia różnic w składzie ciała i proporcjach między tkanką tłuszczową a mięśniową. Dlatego niektóre osoby mogą mieć prawidłowe BMI, mimo że są otyłe.

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.

Wartości BMI

Prawidłowe wartości BMI dla dorosłych wahają się od 18,5 do 24,9. Osoby z BMI powyżej 25 są uważane za otyłe, a osoby z BMI powyżej 30 za bardzo otyłe.

Poniżej przedstawiono przybliżone prawidłowe wartości BMI dla dzieci i młodzieży w zależności od wieku i płci:

  • Dla chłopców: 2-5 lat: BMI 16-20 6-11 lat: BMI 16-22 12-19 lat: BMI 18-24
  • Dla dziewcząt: 2-5 lat: BMI 16-20 6-11 lat: BMI 16-21 12-19 lat: BMI 18-24

Wskaźnik BMI jest przydatnym narzędziem do oceny masy ciała, ale nie jest idealnym wskaźnikiem, ponieważ nie uwzględnia różnic w składzie ciała i proporcjach między tkanką tłuszczową a mięśniową. Dlatego niektóre osoby mogą mieć prawidłowe BMI, mimo że są otyłe, a inne mogą mieć nieprawidłowe BMI, mimo że są szczupłe. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu oceny masy ciała i zdrowia ogólnego.