Chory z urojenia

Pacjent wykonuje szereg badań lekarskich, pomimo tego, że w badaniach nie występują odchylenia oraz że lekarz potwierdza brak jakichkolwiek zaburzeń ze strony różnych narządów. 
Najczęściej objawy są niewspółmiernie nasilone do podawanych dolegliwości. Chorzy zazwyczaj nie przyjmują do wiadomości, że przyczyną dolegliwości mogą być zaburzenia natury psychologicznej i poddają się długotrwałemu leczeniu u lekarzy różnych specjalności. Najczęściej brak jakiegokolwiek potwierdzenia podawanych dolegliwości są powodem występowania niepokoju i dezorientacji. Symptomy najczęściej pojawiają się ok. 30 roku życia, mają charakter burzliwy, nawracajacy. Dotyczą zazwyczaj dolegliwości ze strony układu trawiennego, krążenia, narządów płciowych. 

Somatyzacje są to nawracające zaburzenia somatyczne dotyczące rozmaitych narządów i układów ciała, utrzymują się co najmniej 2 lata. Chorzy skoncentrowani są na swoich objawach i nie przyjmują do wiadomości że wyniki badań przeczą występowaniu zaburzeń. 

Najczęściej zaburzenia dotyczą i występują pod postacią:

  • zaburzonej akcji serca nie mającej potwierdzenia w badaniach diagnostycznych
  • pieczenie w przełyku – zgaga 
  • stany spastyczne żołądka, jelit, zaburzenia ze strony pęcherzyka żółciowego, wzdęcia, zaparcia, ( oczywiście zaburzenia nie potwierdzone w innych badaniach )
  • duszności, zaburzenia oddychania, odkrztuszanie, napadowa hiperwentylacja (szybkie, gwałtowne oddychanie, jakby łapanie powietrza)
  • świąd skóry, rumienie, pokrzywki, wypryski, drętwienia, cierpnięcia
  • nadmierne pocenie się
  • liczne nerwobóle, skurcze mięśniowe
  • zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia menstruacyjne, zaburzenia jajeczkowania, ejakulacji.

Zaburzenia hipochondryczne
W zespole tym nadmiernemu zainteresowaniu czynnościami ciała towarzyszą lęk, niepokój, którego treścią jest zagrożenie życia, zdrowia lub przeświadczenie o możliwości istnienia jakiegoś procesu chorobowego. Dolegliwości bólowe są zazwyczaj trwałe i mniej liczne niż w somatyzacjach. Jednak treść skarg wypowiadanych przez pacjenta często ulega zmianie. Mimo ogromnego lęku przed chorobą pacjent nie poddaje się sugestiom lekarza oraz odmawia współpracy z lekarzem .

Psychogenne uporczywe bóle
Są to dolegliwości bólowe, których nie można wyjaśnić chorobami somatycznymi ani okolicznościami fizjologicznymi. Najczęściej spowodowane są konfliktami psychospołecznymi oraz psychicznymi. Pojawienie się tych bólów jest pozostaje w związku czasowym i logicznym z różnymi wywołującymi np. lęk sytuacjami. Np. ból głowy pojawia się w wypadku trudnych, wymagających przemyślenia sytuacji życiowych. Najczęściej pacjent jednak nie uświadamia sobie że musi podjąć jakąś ważną decyzję. Dolegliwości takie najczęściej są długotrwałe i silne.

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.