Fobia

Niektóre przykłady fobii:

  • Acrophobia – lęk przed miejscami wysoko położonymi
  • Agoraphobia -lęk przed otwartą przestrzenią oraz lęk przed wyjściem z domu 
  • Arachnophobia – lęk przed pająkami 
  • Brontophobia – lęk przed burzą
  • Dromophobia – lęk przed podróżowaniem
  • Insectophobia – lęk przed insektami 
  • Ochlophobia – lęk przed znalezieniem się w tłumie 
  • Thanatophobia – lęk przed śmiercią
  • Xenophobia – lęk przed obcymi ludźmi

Zaburzenia lękowe w postaci fobii wywołane są przede wszystkim lub też wyłącznie przez pewne sytuacje lub przedmioty, które są zewnętrzne wobec danej osoby przeżywającej lęk, które obiektywnie nie są niebezpieczne .
Osoba taka przeżywa lęk przed tymi przedmiotami bądź sytuacjami, w przypadku gdy napotka takie sytuacje lub przedmioty przeżywa silny niepokój bądź przerażenie. 
Często do objawów niepokoju i lęku dołączają się objawy takie jak bicie serca , przyspieszenie oddechu, napięcie mięśniowe, bladość skóry, omdlenia, silny strach przed śmiercią, poczucie utraty kontroli nad swoim postępowaniem bądź też subiektywne poczucie choroby psychicznej . 
Zdarza się, że lęk fobiczny współistnieje z epizodami depresji. 
Lęk w postaci fobii bardzo często jest lękiem o silnym ładunku emocjonalnym, często już samo wyobrażenie sobie sytuacji powoduje lęk, chociaż pacjent często zdaje sobie sprawę z bezpodstawności takiego zachowania a trudność w opanowaniu go jeszcze bardziej pogłębia frustracje. 
Przedmiotem fobii mogą być nie tylko przedmioty lub sytuacje realnie istniejące ale także sytuacje i wyobrażenia pojawiające się w myślach pacjenta oraz lęk przed sytuacjami, które mogą spowodować kompromitację. Często jednak do tego typu sytuacji nie dochodzi a poczucie braku kontroli jest tutaj zasadniczym elementem, który wchodzi w skład zespołu fobicznego . 

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.

Przyczyny różnych fobii