Nerwica natręctw

Nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne) jest to zaburzenie związane z nawracającymi, uporczywymi myślami natrętnymi (obsesje) lub czynnościami przymusowymi (kompulsje).

Myśli natrętne to powstające wyobrażenia, idee, impulsy do działania, które pojawiają się w świadomości w sposób nawracający. Niemalże zawsze są przeżywane przez pacjenta jako przykre oraz pacjent próbuje się im przeciwstawić, najczęściej bezskutecznie. 
Pojawiają się wbrew woli , budzą sprzeciw a jednocześnie są uznawane za własne. Myślom tym najczęściej towarzyszy uczucie obniżonego nastroju, często pacjent w celu zmniejszenia lęku uzależnia się od substancji zmniejszających lęk a także od alkoholu. Myślom tym często towarzyszą wyobrażenia, które są związane z treścią myślenia. Treść myślenia może zmieniać się w ciagu upływu lat. Te obsesje – myśli, wyobrażenia, impulsy pojawiają się w sposób powtarzający i uporczywy, wbrew woli pacjenta . 

Kompulsje – czynności przymusowe, rytuały są to wielokrotnie powtarzane zachowania, które mają zapobiegać jakimś mało prawdopodobnym wydarzeniom. Najczęściej wiążą się z niepokojem i lękiem, który nasila się w momencie zaniechania czynności przymusowej.Często kompulsje łączą się z obsesjami są jakby ich następstwem. Np. lęk przed zabrudzeniem łączy się z wielokrotnym myciem rąk. Często czynności natrętne wiążą się z pewnego rodzaju ceremonią, której przerwanie związane jest z powstaniem silnego lęku i niepokoju. Ważnym elementem zachowań kompulsywnych jest przymus. Powtarzana czynność jest wykonywana mimo, że wcześniej została ona wykonana dobrze. Związane jest to z niemożnością przeciwstawienia się natrętnej myśli bądź czynności.

Zadbaj również o swoje zęby, umów się do kliniki dentystycznej, która specjalizuje się w odbudowie brakującego uzębienia przy pomocy implantów dentystycznych. Zęby są jednym z najważniejszych części ciała. Problemy z zębami mają tendencję do przenoszenia się na inne części ciałą. Zęby mają bezpośredni kontakt z układem krwionośnym oraz nerwowym.

Wyjaśnienia

Nerwica natręctw to rodzaj zaburzenia lękowego, które charakteryzuje się nieodłącznymi, powtarzającymi się myślami lub zachowaniami, które są uciążliwe dla osoby i utrudniają jej codzienne funkcjonowanie. Osoby cierpiące na nerwicę natręctw często doświadczają również innych objawów, takich jak:

  1. Lęk i niepokój
  2. Powtarzające się myśli lub obawy
  3. Powtarzające się rytualne zachowania, takie jak sprawdzanie, że coś jest bezpieczne lub czystość rąk
  4. Trudności z koncentracją

Przyczyny nerwicy natręctw mogą być różne i mogą obejmować:

  1. Stres: Silny stres, szczególnie długotrwały lub nagły stres, może prowadzić do rozwoju nerwicy natręctw.
  2. Doświadczenia życiowe: Niektóre doświadczenia, takie jak traumy lub urazy, mogą prowadzić do rozwoju nerwicy natręctw.
  3. Geny: Nerwica natręctw może być dziedziczna, co oznacza, że ​​może być bardziej prawdopodobne, jeśli ktoś w twojej rodzinie cierpi na tę chorobę.