Stres

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne jest to reakcja powstająca w wyniku wyjątkowo stresującego wydarzenia życiowego albo znaczącej zmiany życiowej, która prowadzi do trwałej przykrej sytuacji, powodującej trudności w przystosowaniu się do tej sytuacji. Zaburzenia te są zawsze konsekwencją ostrego, ciężkiego stresu lub trwałej sytuacji urazowej. Zaburzenia te prowadzą do trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz uniemożliwiają skuteczne radzenie sobie w sytuacjach życiowych. 

Poprzez stres rozumie się tutaj sytuacje ekstremalne, przekraczają one możliwości radzenia sobie przeciętnej osoby. 
Są to: katastrofy żywiołowe w rodzaju powodzi, wybuchy wulkanu, trzęsienia ziemi, napady rabunkowe, gwałty, ataki terrorystyczne, wojna. 
Ale także trwające przez dłuższy czas sytuacje takie jak: znalezienie się przez dłuższy czas w nowy środowisku bez znajomości jezyka, utrata pracy i niemożności jej otrzymania, przerastający możliwości jednostki wysoki awans społeczny.
Różne wydarzenia życiowe, które wystepują u jednostki, której cechy osobowości nie są wystarczające do przezwyciężenia trudności, mogą także wywołać taką reakcję. 

Ostra reakcja na stres jest to krótkotrwała reakcja na wyjątkowy stres fizyczny lub\i psychiczny, w którym wystąpiła możliwość utraty życia bądź odniesienia ran, jest ona nie związana z innymi zakłóceniami funkcji psychicznych, przemija w ciagu kilku godzin lub dni. Reakcja taka ma zazwyczaj charakter oszołomienia, lęku,  zawężenia świadomości, trudności dostrzegania oraz rozumienia, często niepamięć wydarzeń, brak poczucia „samego siebie ” (depersonalizacja). 
Do ostrych reakcji na stres można zaliczyć: udział w wypadkach drogowych, zaburzenia wystepujące u żołnierzy, jeńców wojennych, ludności bombardowanych miast. Zazwyczaj w tym wypadku jeden silny bodziec wywołujący reakcję jest następstwem  dlugotrwale trwającej sytuacji stresowej. Najczęściej po takiej sytuacji jednostka przeżywa w mysli, wyobrażeniach daną sytuację a równocześnie unika jakichkolwiek bodźców mogących przypominać dane wydarzenie .

Zaburzenia stresowe pourazowe jest to reakcja, która wstąpuje po okresie silnego stresu ale z opóźnieniem nawet po okresie kilkumiesiecznego utajenia. Najczęściej przebieg takiej reakcji jest falujący. Dominuje w niej natrętne przeżywanie sytuacji traumatycznej zarówno w myślach jak i w koszmarach sennych. Pojawia się uczucie ” braku kontaktu z innymi ludźmi „, wzmożona reaktywność na bodźce, przygnębienie, niepokój, lęki, unikanie sytuacji mogących przypominać wydarzenie. 
Lęk może występować jako ataki paniki, związany jest z zaburzeniem koncentracji, drazliwością, wybuchami złości, a nawet z myślami samobójczymi. Często dołączają się liczne zaburzenia somatyczne . 

Zaburzenia adaptacyjne są to reakcje powstające w wyniku zmiany sytuacji życiowych np.: emigracji, osamotnienie po śmierci współmałżonka, rozwodu, kalectwa, bezrobocia, przejścia na emeryturę ale także zmiany szkoły, zawarcia małżeństwa, urodzenie dziecka. Wszystkie te sytuacje mogą doprowadzić do trudności w zaadoptowaniu się w nowej sytuacji. Występuje poczucie niemożności poradzenia sobie w nowej sytuacji, apatia, niemożność podejmowania nawet najprostszych zadań jak i obniżenie nastroju . Na ogół zaburzenie pojawia się w ciągu miesiąca od wydarzenia i utrzymuje się przez parę miesięcy –  najczęściej przez 6 miesięcy.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.