Zaburzenia lękowe

Głównym objawem tych zaburzeń jest lęk, który nie ogranicza się do żadnej określonej sytuacji . 
W zespołach lękowych brak jest konkretnego obiektu, który byłby źródłem lęku. 
Zespoły te przyjmują postać ataków paniki, niepokoju słabiej lub mocniej zarysowanego, lęki nocne w postaci marzeń sennych. 
Objawom tym towarzyszą objawy somatyczne: zaburzenia seksualne, zaburzenia ze strony przewodu pokarmoweg, pocenie, duszności, zawroty głowy, napięciowe bóle głowy, towarzyszy im często poczucie osłabienia oraz zmęczenia i znużenia. 
Lęk przewlekły słabiej wyrażony może manifestować się jako niepewność, nieśmiałość, nieporadność, poczucie niższości, obawami przed podejmowaniem decyzji, tendencją do zamartwiania się.

Zburzenia lękowe z napadami lęku są to nawracające, nieoczekiwane ataki paniki, którym często towarzyszą oczekiwania ponownego ataku lub\i obawy przed jego konsekwencjami ( utrata kontroli, choroba psychiczna). Ataki te nie są związane z lękiem przed otwartą przestrzenią, chorobą psychiczną, intoksykacją, stresem, depresją  i  pojawiają się jako elementy składowe zespołów fobicznych, ale często są  tylko jedyną formą lęku, właśnie wtedy mówimy o lęku panicznym lub napadowym . 
Polegają one na nieoczekiwanym pojawieniu się paniki, która narasta w ciągu kilku minut osiągając formę skrajnego przerażenia, towarzyszy mu poczucie zagrożenia i konieczności ucieczki. Doznania takie trwają kilka minut ale też kilka godzin, niekiedy moga trwać kilka dni. 
W czasie takiego ataku lęku, chory ma liczne objawy somatyczne; kołatanie serca, pocenie, nudności, drętwienia kończyn. Towarzyszy temu najczęściej poczucie osłabienia, pobudzenie, liczne bezwładne ruchy. Zdarza się,  że chory ma objawy przypominające ostrą niewydolność krążenia .

Objawy  zaburzenia lękowego uogólnionego  zwiazane są z niepokojem, który utrzymuje się przez dłuższy czas do którego dołączają się objawy poczucia zagrożenia, zdenerwowania, które nie są związane z sytuacją zewnętrzną. Towarzyszy mu często napięcie i rozdrażnienie jak także zaburzenia somatyczne: pocenie, przyspieszenia akcji serca, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Często pacjent oczekuje, że stanie sie coś złego, wyobraża sobie pewne sytuacje powodujące lęk i uczucie niepokoju .

Objawy zburzenia depresyjnego i lękowego związane są przede wszystkim z niepokojem, który łączy się z obniżeniem nastroju, często z tzw. zamartwianiem się. I tutaj także często występują zaburzenia somatyczne: ze strony przewodu pokarmowego, drżenie, suchość śluzówek.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.