Markery

Marker nowotworowy (znacznik nowotworowy)
substancja, której stężenie wzrasta w przypadku obecności w organizmie komórek nowotworowych.
Do badania najczęściej wykorzystuje się krew pacjenta.

Do markerów nowotworowych zalicza się:

 • enzymy (np. kwaśna fosfataza)
 • hormony (np. kalcytonina)
 • antygeny nowotworowe, czyli składniki komórek nowotworowych (np. antygen karcinoembrionalny -CEA).

Z reguły wzrost stężenia markeru jest wprost proporcjonalny do wielkości guza (to znaczy, że im wyższe stężenie markeru, tym większa masa guza).

Najczęściej oznaczane markery to: 

 • AFP ( alfa- fetoproteina ) – rak wątroby
 • CEA ( antygen karcinoembrionalny) – nowotwory przewodu pokarmowego
 • PSA ( antygen specyficzny gruczołu krokowego) – rak gruczołu krokowego
 • HCG ( gonadotropina kosmówkowa)
 • CA 125 (antygen nowotworowy 125)

Należy pamiętać, że:

 • Zdecydowana większość tych substancji występuje w określonym stężeniu u zdrowych ludzi, dlatego nie należy oczekiwać, że stężenie badanej substancji będzie równe 0; dopiero wzrost powyżej określonej normy jest niepokojący.
 • Wzrost stężenia markerów nie świadczy jednoznacznie o chorobie nowotworowej, zwykle niewielki wzrost stężeń obserwuje się w przebiegu chorób zapalnych np. wzrost AFP ( alfa- fetoproteina ) w przebiegu chorób watroby
 • W przypadku niektórych markerów poziom stężenia prawidłowego jest uzależniony od wieku pacjenta

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Wyjaśnienia

Markery nowotworów to substancje, które są produkowane przez komórki nowotworowe lub reagują na obecność nowotworu w organizmie. Markery nowotworów mogą być wykrywane we krwi, moczu lub innych płynach ustrojowych. Ich obecność może być wykorzystywana do wczesnego wykrywania nowotworu, monitorowania przebiegu choroby oraz oceny skuteczności leczenia.

Istnieje wiele różnych markerów nowotworów, które są specyficzne dla określonego rodzaju nowotworu. Na przykład marker nowotworu prostaty to antygen specyficzny dla prostaty (PSA), a marker nowotworu płuc to cytrynian dietyloaminy (DCA). Markery nowotworów są często wykorzystywane w połączeniu z innymi metodami diagnostycznymi, takimi jak badanie palpacyjne, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.