Podsumowanie

I tak prawie drugą książkę napisałam, aby wyjaśnić możliwie przystępnie moim Czytelniczkom i Czytelnikom różne wady i zalety postępu. W rozwoju kultury i cywilizacji muszą przychodzić kolejne, rozmaite, niekiedy krańcowe, ujęcia problemu, wahania o olbrzymim zasięgu, od plusa do minusa. Wreszcie, po upływie nieraz długiego czasu — w naszym przypadku prawie dwudziestu pięciu lat — zaczynamy podliczać straty i zyski przebytej batalii seksuologicznej.
Zyskaliśmy wyjście z zaułka ciemnoty seksualnej i różnych bezsensownych tabu, służących do obrzydzania i tak trudnego życia. Przepędziliśmy strachy onanizmu i kompleksy z nich wynikające. Otworzyliśmy kobietom drzwi i okna ponurej sypialni małżeńskiej, nierzadko będącej tylko miejscem spełniania obowiązków małżeńskich — bo jakże inaczej mieć dzieci?
Udało się nam — tak sądzę — wpuścić wiele słońca i radości do życia seksualnego małżeństw oraz sprowadzać na świat dzieci chciane przez oboje małżonków, dzieci miłości.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Rola podsumowania w książce

Podsumowanie jest streszczeniem treści książki lub innego rodzaju tekstu, które zawiera najważniejsze informacje i idee zawarte w oryginalnym tekście. Podsumowanie ma na celu pomóc czytelnikom zrozumieć główne punkty książki i ułatwić im selekcję informacji, które są dla nich najważniejsze. Podsumowanie może być używane jako narzędzie do szybkiego przeglądu książki lub do omówienia jej treści w krótkim czasie. Podsumowanie jest również użyteczne dla osób, które nie chcą czytać całej książki, ale chcą poznać jej główne idee.