Kardynalny błąd

Pierwszym kardynalnym błędem popełnianym przez autorów książek popularnonaukowych w dziedzinie seksu, wydawanych w Polsce, były autorytatywne stwierdzenia, że pewne sprawy powinny przebiegać tak, a nie inaczej. Skutkiem takich stwierdzeń były narodziny nowych powikłań seksuologicznych.
Wracając do pacjentów i pacjentek w Poradni TŚM — przychodzili mężowie ze skargami, że żony są oziębłe, że nie odczuwają orgazmu przy stosunku; że mieli do czynienia z innymi kobietami i wówczas było całkiem inaczej. Co robić w tej sytuacji?
takie, które osiągały zawsze orgazm, oczywiście, gdy miały na to ochotę. Podkreślam — gdy miały na to ochotę, bo reakcje seksualne kobiety nie mają męskiego automatyzmu i wystarczy zmęczenie czy niechęć psychiczna, by nie odbierać bodźców seksualnych. Więc nawet w tej grupie orgazm pojawiał się nie zawsze (!!!).
Do poradni seksuologicznych przychodzą ludzie z różnymi dolegliwościami, trudno powiedzieć — chorzy, bo nie jest to choroba sensu stricto, ale są to różne niedomagania w sprawach seksualnych. Konieczne jest powzięcie decyzji, czy to, na co się skarżą, mieści się w granicach normy, czy nie?

Jeśli jak najdłużej chcesz zachować zdrowie i być atrakcyjna dla innych, lecz zmagasz się z brakami w uzębieniu – powinnaś jak najszybciej je uzupełnić w ramach usług Implanty Poznań.

Jakie błędy popełniają kobiety w związkach?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy związek jest inny i to, co jest dla jednej osoby błędem, dla innej może być całkowicie naturalnym zachowaniem. Niemniej jednak, istnieją pewne zachowania, które mogą być uważane za błędy w związkach i mogą prowadzić do konfliktów lub nieporozumień między partnerami. Oto kilka przykładów:

  1. Brak komunikacji: Brak otwartej i szczerej komunikacji jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych w związkach. Brak komunikacji może prowadzić do nieporozumień, braku zrozumienia i rozczarowania.
  2. Niedocenianie partnera: Niedocenianie partnera lub lekceważenie jego potrzeb i uczuć może prowadzić do braku szacunku i zranienia.
  3. Brak zaufania: Brak zaufania do partnera może prowadzić do niepokoju i lęku oraz osłabić więź między partnerami.
  4. Brak elastyczności: Brak elastyczności i gotowości do ustępstw może prowadzić do konfliktów i braku zgody.
  5. Brak wsparcia: Brak wsparcia dla partnera może prowadzić do braku pewności siebie i braku motywacji do działania.