Sztuka kochania

W Sztuce kochania postawiłam sobie za cel wyjaśnienie przyczyn wszelkiego rodzaju przeszkód i zahamowań, które utrudniały osiągnięcie pełnej radości seksualnej. W tej książce chcę między innymi wykazać, że podstawowa znajomość seksuologii i usunięcie różnego rodzaju błędów oraz niedociągnięć w kontaktach dwojga ludzi nie zawsze powoduje możliwość osiągnięcia orgazmu przy każdym stosunku. Niewątpliwie już sam układ poprzedniej książki bierze pod uwagę tego typu trudności, bo choćby największy jej rozdział, mówiący roli zmysłów w kontaktach dwojga ludzi, sugeruje w podtekście maksymalne wzbogacenie życia erotycznego, niezależnie od osiągnięcia czy nieosiągnięcia orgazmu przy stosunku. Nie mówiąc już o sztuce kochania, która to sztuka przede wszystkim polega na delikatnym troskliwym pielęgnowaniu uczuciowości. Trudno powiedzieć, że Sztuka kochania łącznie z innnymi publikacjami, wbrew zamierzeniu, „stworzyła” problem pogoni za orgazmem — ponieważ nawet sam tytuł książki precyzuje jej cel. Jest to przecież sztuka kochania, a nie sztuka sensu stricto zabaw seksualnych.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Czym jest sztuka kochania?

Sztuka kochania to pojęcie, które może być rozumiane na wiele sposobów. Może oznaczać umiejętność nawiązywania i utrzymywania bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, a także umiejętność okazywania uczuć i empatii.

Sztuka kochania może też odnosić się do umiejętności wyrażania i rozumienia potrzeb i oczekiwań swojego partnera oraz umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.

Niektórzy ludzie uważają, że sztuka kochania to również umiejętność dawania i otrzymywania radości i spełnienia w relacji z innymi. Może to oznaczać również umiejętność tworzenia bezpiecznego i akceptującego środowiska, w którym każda osoba może rozwijać się i realizować swoje potrzeby.