Astma oskrzelowa – podział

1. Z punktu widzenia patogenetycznego:
a) Atopowa astma oskrzelowa
b) Nieatopowa astma oskrzelowa

2. Biorąc pod uwagę przebieg kliniczny i stopień zaawansowania choroby:
a)  Astma lekka epizodyczna i przewlekła
Pacjenci rzadko odczuwają duszność wymagającą przyjmowania leków, z długimi okresami wolnymi od objawów. Absencje w pracy lub w szkole z powodu choroby mogą się zdarzać sporadycznie, pacjent powinien przesypiać większość nocy bez duszności oraz być zdolny do normalnej aktywności fizycznej, chociaż niekiedy może być koniecznie zastosowanie leku przed wysiłkiem.
b)  Astma umiarkowana przewlekła
Pacjenci mają często poczucie choroby, zwykle skarżą się na objawy pojawiające się codziennie lub kilka razy w tygodniu, jeśli nie zostanie zintensyfikowanie leczenie. 
Nieobecność w pracy lub w szkole zdarza się często, podobnie objawy nocne, a wysiłek zwykle podejmowany jest z trudnością.
c) Astma ciężka przewlekła
Pacjenci mają codzienne lub bardzo częste objawy choroby, nie przesypiają większości nocy, nie mogą wykonać normalnego wysiłku, są skłonni do opuszczania dni w pracy lub w szkole.

\3. Poza powyższymi podziałami: 
a)  Astma sezonowa
Objawy astmy mogą nasilać się lub występować tylko w określonej porze roku, w której wzrasta stężenie specyficznego alergenu w powietrzu, wywołującego sezonowe zaostrzenie choroby, podobnie jak zmiana pogody albo infekcja wirusowa.
b) Astma wysiłkowa
Dość intensywny wysiłek wywołuje krótki napad bronchospazmu u prawie wszystkich astmatyków. 
Najbardziej podatni są pacjenci młodzi, u których zwykle nie występują objawy, doznają natomiast ciężkiego napadu duszności bronchospastycznej w czasie uprawiania sportu. U takich chorych, jeśli nie wykona się odpowiednich testów, można mylnie rozpoznać zaburzenia nerwicowe.
c) Gwałtowny, zagrażający życiu atak astmy
Nieliczni astmatycy narażeni są na nieczęste, ale śmiertelnie ciężkie napady astmy, które zwykle wymagają hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii i mechanicznej wentylacji za pomocą respiratora. 
Napady występują zwykle u pacjentów astmatycznych bez objawów choroby, w okresach między napadami, kiedy nie wymagają oni żadnego leczenia. 
Tacy chorzy stanowią grupę najwyższego ryzyka w astmie, a postępowanie u nich jest bardzo utrudnione, niezbędne są indywidualne rozwiązania.

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.