Duszność

Jest to subiektywne odczucie braku tchu lub powietrza.

Podział:

1. Chronologiczny

 • duszność stała, ciągła
 • duszność napadowa

2. Pod kątem faz oddychania

 • duszność wdechowa
 • duszność wydechowa
 • duszność mieszana

3. Etiologiczny

 • duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej, oskrzeli, płuc lub opłucnej
 • duszność w przebiegu chorób układu krążenia 
 • duszność z innych przyczyn: niedokrwistość, otyłość, zaburzenia mózgowe, kwasica, miastenia, wpływ emocji, zespół hiperwentylacji powysiłkowej

4. Według stopnia nasilenia objawów

 • duszność spoczynkowa, trwająca przy pełnym uruchomieniu ciała
 • duszność wysiłkowa, pojawiająca się po wykonaniu wysiłku

5. Uwzględniający pozycje ciała

 • duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak, jak i w pozycji pionowej
 • duszność występująca tylko w pozycji leżącej i ustępująca w pozycji pionowej.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.