Kaszel

Jest to gwałtowne wypchnięcie powietrza przez głośnie, mające na celu usunięcie z dróg oddechowych nadmiaru śluzu lub ciała obcego. 
U osób zdrowych liczba poszczególnych epizodów kaszlu nie przekracza 10 na dobę.

Rodzaje:

 • kaszel produktywny z obfitym wykrztuszaniem
 • kaszel produktywny ze skąpym odkrztuszaniem
 • kaszel nieproduktywny
 • kaszel ostry i przewlekły

Przyczyny:

 • zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych
 • rozstrzenie oskrzeli
 • ropień płuc
 • przetoka opłucnowo-oskrzelowa
 • mukowiscydoza
 • astma oskrzelowa 
 • rak oskrzela
 • zawał płuca
 • zwłóknienie płuc
 • choroby opłucnej
 • sarkoidoza
 • ciało obce w oskrzelu
 • choroby układu krążenia
 • kaszel psychogenny
 • inne

Powikłania:

 • utrata przytomności
 • złamanie żebra
 • pęknięcie płuca

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.

Dlaczego mamy kaszel?

Kaszel jest naturalną reakcją obronną organizmu, która ma na celu oczyszczenie dróg oddechowych z nadmiaru śluzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń. Może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak:

 • Choroby dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie krtani) – są to choroby zapalne, w których dochodzi do obrzęku i podrażnienia dróg oddechowych, co prowadzi do kaszlu.
 • Alergie – alergie mogą prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych i wywoływać kaszel.
 • Pyły i inne zanieczyszczenia – długotrwałe narażenie na pyły lub inne zanieczyszczenia powietrza może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych i wywoływać kaszel.
 • Palenie tytoniu – palenie tytoniu uszkadza błonę śluzową dróg oddechowych i może prowadzić do kaszlu.
 • Inne czynniki, takie jak zatrucia pokarmowe, zażywanie niektórych leków lub zaburzenia układu oddechowego (np. przepuklina rozworu przełykowego).