Spirometria

  • Podczas badania spirometrycznego  mierzy się pojemność płuc (VC), czyli objętość powietrza jaką można nabrać podczas najgłębszego wdechu lub wydychając z płuc podczas najsilniejszego wydechu
  • Drugą cechą płuc badaną podczas spirometrii jest szybkość wydechu czyli maksymalna objętość powietrza jaką badany wydycha podczas pierwszej sekundy gwałtownego wydechu (FEV1). 
  • Do obserwowania przebiegu choroby wystarcza spirometria wykonywana raz do roku w okresie najlepszego samopoczucia chorego i zawsze wtedy, gdy dochodzi do zaostrzenia choroby.
  • Celem badania jest ocena stopnia nasilenia choroby opartego na pomiarze FEV1 oraz VC
  • Obserwacja zmian spirometrycznych jest u chorych na POCHP istotna, gdyż zgodnie z określeniem choroba ma zwykle przebieg postępujący. Ocena szybkości nasilania się zmian jest bardzo ważna dla wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Podział ciężkości POCHP

Fazy zaawansowania FEV1 (% normy)
Łagodna70-85
Umiarkowana50-69
Ciężka FEV1< 50

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.

Co to jest spirometria?

Spirometria to badanie polegające na pomiarze przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas wydychania i wdechu. Badanie to jest wykorzystywane do oceny funkcji płuc i wykrywania chorób układu oddechowego, takich jak astma, choroba płuc oskrzeli, gruźlica płuc i inne.

Podczas spirometrii pacjent wdycha powietrze do specjalnego urządzenia (spirometru), które mierzy przepływ powietrza oraz objętość płuc. Lekarz może również zlecić pacjentowi wykonanie dodatkowych manewrów (np. manewr pośredni), które pozwalają na bardziej szczegółowe zbadanie dróg oddechowych.