Helicobacter pylori

Helicobacter pylori jest bakterią posiadającą zdolność wytwarzania specjalnych białek dzięki którym może przylegać do komórek nabłonkowych błony śluzowej żołądka, a spiralny kształt i obecność wici umożliwiają jej poruszanie się w treści żołądkowej i warstwie lepkiego śluzu pokrywającego błonę śluzową żołądka. 

Helicobacter pylori wytwarza wokół siebie specyficzne mikrośrodowisko: chmurę amoniaku neutralizującą żołądkowy kwas solny i umożliwiającą przeżycie wewnątrz żołądka; inne bakterie nie są zdolne zasiedlać żołądka ze względu na dużą kwasność treści żołądkowej. 

Helicobacter pylori wytwarza również enzymy, toksyny, białka i inne czynniki zdolne unieczynniać substancje bakteriobójcze produkowane przez organizm czlowieka oraz zaburzać fizjologię żołądka (doprowadzając do zwiększonego wydzielania kwasu solnego). 

Istnieje kilka różnych szczepów bakterii o odmiennych właściwościach chorobotwórczych, dlatego przebieg i konsekwencje zakażenia nie zawsze są takie same. 

Zakażenie różnymi szczepami bakterii Helicobacter pylori występuje na całym świecie średnio u 60% populacji, jednakowo często u obu płci. Polska należy do krajów o bardzo wysokim odsetku populacji zakażonej Helicobacter pylori; ocenia się, że infekcją objęte jest 70% populacji, podczas gdy w USA i krajach Europy Zachodniej zakażenie dotyczy 30% populacji.

Objawy:
Dotychczas nie udało się określić typowych objawów zakażenia żołądka bakterią H. pylori. 

Dolegliwości zgłaszane przez chorych są różnorodne i niecharakterystyczne, zwykle związane z odległymi konsekwencjami zakażenia. 

Dlatego celem potwierdzenia obecności lub braku zakażenia zawsze konieczne jest wykonanie odpowiednich testów diagnostycznych inwazyjnych (podczas gastroskopii) lub nieinwazyjnych.

Powikłania:

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.