Nudności i wymioty

Nudności – zespół objawów poprzedzających wymioty. 
Wiążą się ze złym samopoczuciem, ogólnym osłabieniem, zawrotami głowy, silnym poceniem się, ślinotokiem i głębokim oddechem. Przyczyną są wszystkie czynniki wywołujące wymioty.

Wymioty – torsje, gwałtowne opróżnianie żołądka z zawartości przez przełyk i usta. 
Sa to odruchy niemiłe ale często ważne dla życia, ich celem jest uwolnienie organizmu od działania szkodliwych czynników, które znalazły się w początkowym odcinku przewodu pokarmowego (np. trucizn, środków żrących) powstają w przebiegu zatruć, chorób toksycznych czy ciąży.

Przyczyny:

  • zatrucia pokarmowe
  • infekcje bakteryjne i wirusowe przewodu pokarmowego
  • zab. drożności przewodu pokarmowego – nowotwory, wgłobienie, ciała obce
  • napady migreny
  • przy ucisku na mózg – guz mózgu, obrzęk, wstrząs
  • podrażnienie narządów wewnętrznych – kamica nerkowa bądź żółciowa
  • podrażnienie narządu równowagi – choroba lokomocyjna
  • czynniki psychologiczne – obrzydzenie, przestrach

Wymioty krwawe tj. obecność krwi w wymiocinach.
Krew może być żywoczerwona, jeśli źródło krwawienia znajduje się przed wejściem do żołądka, jeżeli ma kolor fusów od kawy to krew leżała jakiś czas w żołądku. 
Wymioty krwawe są ważnym objawem chorób żołądka (głównie wrzodu)

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.