Zaburzenia połykania

Objawy :

 • dławienie po połknięciu
 • umiejscowienie objawów w gardle lub górnej części szyi
 • większe trudności z przyjmowaniem płynów niż pokarmów stałych
 • zwracanie pokarmów do jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej.

Możliwe przyczyny to:

 • choroby gardła środkowego: zapalenie, ropień, guz
 • zaburzenia nerwowe pochodzenia ośrodkowego: choroby mięśni
 • zmiany anatomiczne: guzy, zwężenia, uchyłki
 • refluks żołądkowo-przełykowy
 • zaburzenia motoryki przełyku: achalazja, twardzina, kurcze przełyku.

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.

Skąd się biorą zaburzenia połykania?

Zaburzenia połykania, zwane również disfagią, mogą mieć wiele przyczyn. Niektóre z nich to:

 1. Choroby układu pokarmowego – choroby, takie jak refluks żołądkowo-przełykowy, wrzody żołądka lub choroba Crohna, mogą prowadzić do zaburzeń połykania.
 2. Choroby neurologiczne – choroby, takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona lub udar mózgu, mogą powodować zaburzenia połykania.
 3. Uszkodzenie tkanek – urazy, takie jak oparzenia lub rany, mogą prowadzić do zaburzeń połykania.
 4. Zaburzenia psychiczne – stres, lęk lub depresja mogą powodować zaburzenia połykania.
 5. Choroby układu oddechowego – choroby, takie jak astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, mogą prowadzić do zaburzeń połykania.
 6. Inne przyczyny – inne przyczyny zaburzeń połykania mogą obejmować niektóre leki, takie jak leki na choroby Parkinsona, oraz niektóre choroby, takie jak gruźlica.

Jak wyleczyć zaburzenia połykania?

Leczenie zaburzeń połykania zależy od przyczyny, która je spowodowała. Może obejmować:

 1. Leczenie farmakologiczne – leki, takie jak inhibitory pompy protonowej lub leki przeciwcholinergiczne, mogą być stosowane w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego lub innych chorób układu pokarmowego, które mogą prowadzić do zaburzeń połykania.
 2. Terapia lekowa – leki, takie jak leki przeciwparkinsonowskie, mogą być stosowane w leczeniu chorób neurologicznych, które mogą powodować zaburzenia połykania.
 3. Fizjoterapia – ćwiczenia, takie jak masaż lub ćwiczenia oddechowe, mogą pomóc zmniejszyć objawy zaburzeń połykania.
 4. Zmiana diety – zmiana diety, taka jak ograniczenie spożycia pokarmów, które mogą podrażniać układ pokarmowy, może pomóc zmniejszyć objawy zaburzeń połykania.
 5. Zabiegi chirurgiczne – w niektórych przypadkach zabiegi chirurgiczne, takie jak zmniejszenie rozmiaru żołądka lub usunięcie wrzodów.