Kardiomiopatie swoiste

Termin kardiomiopatia swoista oznacza chorobę mięśnia sercowego występującą w przebiegu innych chorób. 

Wyróżniamy:

 • kardiomiopatię niedokrwienną – rozpoznawana, gdy uszkodzenie mięśnia sercowego jest nieadekwatne w stosunku do nasilenia choroby wieńcowej,
 • kardiomiopatię zapalną – występuje, gdy zapalenie mięśnia sercowego jest skojarzone z dysfunkcją mięśnia sercowego,
 • kardiomiopatię nadciśnieniową – kiedy przerostowi lewej komory serca towarzyszą cechy kardiomiopatii restrykcyjnej lub rozstrzeniowej z objawami niewydolności serca,
 • kardiomiopatię w przebiegu chorób zastawkowych serca – (tzw. kardiomiopatia zastawkowa) – występuje, gdy wadzie zastawki, powodującej zaburzenia przepływu krwi, towarzyszy nieproporcjonalne uszkodzenie (dysfunkcja) mięśnia sercowego.
 • kardiomiopatię w przebiegu chorób metabolicznych (np. nadczynności tarczycy, cukrzycy i innych),
 • kardiomiopatię alkoholową – związaną z nadużywaniem alkoholu,
 • kardiomiopatię połogową – gdy niewydolność serca rozwija się w okresie okołoporodowym.

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.

Wyjaśnienia

Kardiomiopatie swoiste to grupa chorób, w których dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego, czyli osierdzia, bez wyraźnej przyczyny. Kardiomiopatie swoiste dzielą się na kilka rodzajów, w zależności od charakterystyki uszkodzenia mięśnia sercowego:

 1. Kardiomiopatia przerostowa: Kardiomiopatia przerostowa to stan, w którym mięsień sercowy jest zbyt gruby i słabo pracuje. Może to prowadzić do niewydolności serca.
 2. Kardiomiopatia rozstrzeniowa: Kardiomiopatia rozstrzeniowa to stan, w którym mięsień sercowy jest zbyt słaby i rozciągnięty. Może to prowadzić do niewydolności serca.
 3. Kardiomiopatia zapalna: Kardiomiopatia zapalna to stan, w którym mięsień sercowy jest zapalony i słabo pracuje. Może to prowadzić do niewydolności serca.
 4. Kardiomiopatia wrodzona: Kardiomiopatia wrodzona to choroba, która jest dziedziczna i pojawia się już u noworodków lub małych dzieci. Może prowadzić do niewydolności serca i śmierci.