Zaburzenia rytmu serca

Objawy (w zależności od rodzaju zaburzeń):

 • kołatanie serca
 • przerwa w pracy serca
 • omdlenia
 • zatrzymanie krążenia. 

Przyczyny:

 • niedotlenienie w przebiegu choroby wieńcowej, czy zawału serca 
 • zmiany zapalne
 • zmiany zwyrodnieniowe
 • zaburzenia hormonalne 
 • zaburzenia elektrolitowe
 • zmienne napięcie układu autonomicznego

Migotanie i trzepotanie przedsionków

 • Trzepotanie: częstotliwość 200 – 350 pobudzeń na minutę
 • Migotanie: częstotliwość 350 – 600 pobudzeń na minutę
 • W obu przypadkach występuje zaburzenie przewodzenia impulsu z wyspecjalizowanych komórek w przedsionku (węzeł przedsionkowo-komorowy), powodujące zaburzenie synchronizacji funkcji przedsionków i komór. 

Przyczyny: 

Migotanie i trzepotanie komór

 • Podobnie jak w przypadku przedsionków serca,  są to bardzo szybkie, najczęściej niemiarowe i nieefektywne skurcze mięśnia komór
 • Serce praktycznie nie pompuje krwi na obwód, więc dochodzi do zatrzymania krążenia, i w przypadku nieleczenia do zgonu. 

Przyczyny:

Skurcze przedwczesne

 • Odczuwane są jako nierówne uderzenia serca, przerwy w pracy serca.
 • Ujawniają się jako przedwczesne pobudzenia (tzw.ekstrasystole), pochodzące z przedsionka, węzła przedsionkowo-komorowego lub komory serca. 

Częstoskurcz napadowy

 • uczucie bardzo szybkiego bicia serca
 • duszność 
 • ból za mostkiem
 • utraty przytomności.
 • częstoskurcz komorowy  prowadzi przy dłuższym trwaniu do wstrząsu

Przyczyny:

 • Występuje, gdy ognisko pozazatokowe zacznie wzbudzać się z częstością większą, niż węzeł zatokowo-przedsionkowy i narzuci swój rytm mięśniowi sercowemu. 
 • nadkomorowy – lepiej rokujący, pojawiający się w przebiegu chorób serca, ale również na skutek stosowania używek, palenia tytoniu. 
 • komorowy– gorzej rokujący, najczęściej jest objawem organicznej choroby serca.

Bloki serca

 • Zablokowanie przewodzenia bodźców pomiędzy strukturami mięśnia sercowego. 

Przyczyny:

 • zwłóknienie układu przewodzącego
 • zapalenie
 • zwyrodnienie
 • niedotlenienie
 • uraz serca 

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.