Zawał serca

Objawy: zawałowi najczęściej towarzyszą bóle wieńcowe o takim samym charakterze i lokalizacji jak w przypadku stabilnej lub niestabilnej choroby wieńcowej. Mają one jednak dużo większe nasilenie, trwają dłużej niż 20-30 minut i z reguły słabo reagują na leki przeciwdławicowe. Dolegliwości mogą wystąpić bez uchwytnej przyczyny wywołującej. 

Bólom towarzyszy czesto:

 • złe samopoczucie
 • nudności
 • wymioty
 • pocenie się
 • zasłabnięcie. 

Przyczyny:

 • występuje w sytuacji, gdy dopływ krwi do określonej części serca zostaje całkowicie i trwale przerwany powodując obumieranie komórek mięśnia sercowego
 • dochodzi do tego najczęściej na skutek pęknięcia blaszki miażdżycowej i wytworzenia się zakrzepu, który zamyka światło naczynia wieńcowego
 • zawał serca może wystąpić zarówno u chorego ze stabilną lub niestabilną chorobą wieńcową, jak również u osoby, która nigdy wcześniej nie miała objawów choroby niedokrwiennej serca. 

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Sposoby leczenia

Leczenie zawału serca może obejmować następujące elementy:

 1. Leki: W ciągu pierwszych godzin po zawale serca pacjent może otrzymać leki, takie jak inhibitory tkanki mięśniowej lub aspiryna, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu mięśnia sercowego. Inne leki, takie jak inhibitory ACE lub beta-adrenolityki, mogą być stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi i zmniejszenia obciążenia serca.
 2. Interwencja chirurgiczna: W niektórych przypadkach zawału serca może być wskazana interwencja chirurgiczna, taka jak angioplastyka lub wszczepienie stentu, które mogą pomóc w rozszerzeniu zatkanej tętnicy. W innych przypadkach może być wskazana operacja bypassów tętnic wieńcowych, w której dochodzi do przeszczepienia fragmentu tętnicy z innej części ciała do serca, aby zapewnić dostęp do krwi.
 3. Rehabilitacja serca: Po zawale serca pacjent może być skierowany na program rehabilitacji serca, który obejmuje ćwiczenia fizyczne, edukację dotyczącą zdrowego stylu życia i radzenia sobie ze stresem, a także leczenie farmakologiczne.