Zwężenie zastawki aorty

Objawy:

 • zawroty i bóle głowy ( związane z niedokrwieniem mózgu)
 • omdlenia, zaburzenia widzenia
 • ból wieńcowy
 • duszność.

Powikłania:

 • ostra niewydolność krążenia
 • napady MAS (zespól Morgagniego-Adamsa-Stokesa: zespół objawów będący efektem zatrzymania krążenia
  wywołanego zaburzeniami przewodnictwa lub arytmiami serca)
 • nagła śmierć.

Przyczyny:

 • choroba reumatyczna 
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia
 • miażdżyca
 • może być także wadą wrodzoną.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Wyjaśnienia

Zastawka aorty jest to małe, elastyczne, działające jak zawór skrzydło w kształcie trójkąta, które znajduje się w sercu i kontroluje przepływ krwi z lewej komory do aorty. Gdy lewa komora się rozkurcza, zastawka aorty otwiera się, umożliwiając przepływ krwi do aorty i dalej do reszty ciała. Gdy lewa komora się skurcza, zastawka aorty zamyka się, co uniemożliwia krwi wracającej z aorty do lewej komory. Zastawka aorty pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ umożliwia krwi pełnienie swojej roli w transporcie tlenu i składników odżywczych do całego ciała.

Zwężenie zastawki aorty, zwane także stenozą aortalną, jest to stan, w którym zastawka aorty jest zwężona i trudno przepuszcza krew. Może to prowadzić do niedokrwienia serca i innych problemów zdrowotnych. Leczenie zwężenia zastawki aorty może obejmować:

 1. Leki: W niektórych przypadkach lekarz może zalecić leki, takie jak beta-blokery lub inhibitory ACE, w celu złagodzenia objawów zwężenia zastawki aorty i zmniejszenia obciążenia serca.
 2. Interwencja niechirurgiczna: W niektórych przypadkach może być konieczna interwencja niechirurgiczna, taka jak angioplastyka z użyciem balonu lub stentu, w celu rozszerzenia zwężonej zastawki aorty.
 3. Zabieg chirurgiczny: W przypadku ciężkiego zwężenia zastawki aorty lub gdy inne metody leczenia nie są skuteczne, może być konieczny zabieg chirurgiczny, taki jak wymiana zastawki aorty lub naprawa istniejącej zastawki.