Derealizacja

Jest to rzadko występujące zaburzenie, które wyraża się w spontanicznych skargach chorego na to, że jego aktywność psychiczna, jego ciało lub \i jego otoczenie zmieniły się jakościowo, stały się nierealne, odległe lub zautomatyzowane. Często do tego zespołu dołączają się skargi na utratę uczuć, poczucie obcości, dystansu wobec myśli, ciała lub otaczającego świata. Pacjenci mają wrażenie, że ich ciało jest sztuczne, bezbarwne, mają wrażenie jakby patrzyli na siebie z zewnątrz. Pacjent jest świadomy, że odczucia te nie odpowiadają rzeczywistości. 
Zaburzenia takie można określić jako zaburzenia związane z poczuciem nierealności, jakby pewne rzeczy działy się we śnie. Wszystko wydaje się jakby oddalone, za mgłą, czemu często towarzyszy poczucie utraty kontroli, lęk. Najczęściej zespół taki rozpoczyna się nagle i wiąże się z zewnętrzną zmianą sytuacji lub gruntowną zmianą poglądów (porzucenie stanu duchownego, emigracja).

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Przyczyny derealizacji

Derealizacja to stan, w którym osoba odczuwa poczucie odrealnienia rzeczywistości. Może to być spowodowane przez różne czynniki, takie jak:

  1. Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, schizofrenia lub choroby lękowe.
  2. Stres lub silne emocje.
  3. Spożywanie niektórych substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana lub LSD.
  4. Używanie niektórych leków, takich jak leki przeciwlękowe lub przeciwdepresyjne.
  5. Choroby fizyczne, takie jak zapalenie mózgu lub zawał serca.
  6. Zmęczenie lub brak snu.

Jeśli odczuwasz objawy derealizacji, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą w celu uzyskania pomocy.