Tabletka jest dobra na wszystko

Warto by tu jeszcze dodać kilka informacji dotyczących tak częstej w tym wieku lekomanii.
Bo tak już jest, gdy boli głowa, zażywamy tabletkę od bólu głowy (czasem kilka razy dziennie). Zawarta w tych tabletkach fenacetyna przy częstym stosowaniu powoduje: bóle głowy! Po czym znów łykamy tabletkę i zaczyna się „taniec psa dokoła własnego ogona”, czyli krąg się zamyka. Zwiększamy liczbę tabletek, co nie tylko zwiększa częstotliwość bólów głowy, ale i uszkadza bardzo wymęczoną stanami obrzękowymi wątrobę… Jednym słowem absurd!… tym gorzej, że tabletki można dostać nawet w kioskach „Ruchu”, bez ograniczeń.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Uzależnienie od tabletek

Uzależnienie od leków to stan, w którym osoba staje się fizycznie i psychicznie zależna od substancji chemicznych zawartych w lekach. Uzależnienie od leków może rozwijać się, gdy osoba zaczyna zażywać leki niezgodnie z przeznaczeniem lub w większych dawkach niż zalecane.

Uzależnienie od leków może prowadzić do różnych skutków, takich jak:

  • Zaburzenia emocjonalne i psychiczne, takie jak niepokój, lęk, depresja, trudności z koncentracją i pamięcią
  • Fizyczne objawy, takie jak zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie rąk
  • Trudności z funkcjonowaniem codziennym, takie jak trudności z pracą, relacjami z innymi ludźmi, zaspokajaniem potrzeb życiowych
  • Powikłania zdrowotne, takie jak uszkodzenie narządów, zaburzenia rytmu serca, zatrucia

Uzależnienie od leków jest poważnym problemem zdrowotnym, który dotyka ludzi na całym świecie. Oto kilka statystyk dotyczących uzależnienia od leków:

  • W 2020 roku około 28 milionów osób w wieku 12 lat lub starszych w Stanach Zjednoczonych miało doświadczenie z uzależnieniem od opioidów, co stanowiło ponad 10% populacji w wieku 12 lat lub starszych.
  • W 2019 roku około 3,6% dorosłych w Unii Europejskiej miało doświadczenie z uzależnieniem od leków przeciwbólowych lub leków uspokajających.
  • W 2018 roku około 57 milionów osób na całym świecie miało doświadczenie z uzależnieniem od opioidergicznych leków przeciwbólowych.